Skadeanmälan

Har olyckan varit framme?  Vi kanske kan hjälpa dig!

Så här gör du

Om olyckan varit framme och du har en försäkringsskada ska du alltid börja med att anmäla skadan till det försäkringsbolag du har ditt fordon försäkrat hos. Du bör alltid kontakta ditt försäkringsbolag oavsett om du är den som vållat olyckan eller inte, lika så bör du även anmäla skadan även om skadebeloppet är lägre än den självrisk som du har på din fordonsförsäkring. Så länge inte ditt försäkringsbolag gör en utbetalning så kommer varken din försäkring eller din bonus att påverkas.

Nästa steg i ordningen är att vi tillsammans besiktigar och dokumenterar de skador som uppstått på ditt fordon. Dessa bilder och informationen kommer sedan att skickas till ditt försäkringsbolag tillsammans med en kalkyl för vad arbetet och materialet beräknas kosta. Så fort försäkringsbolaget sedan godkänt kostnadskalkylen och gett sitt godkännande för arbetet sätter vi igång med vårt arbete.

Skadeanmälan

Här kan du ladda ner blankett för skadeanmälan. Hör gärna av dig om du har frågor, enklast når du oss på 033-10 36 00.

Krockskada

Har du själv krockat med din bil eller om olyckan varit framme på annat sätt så kan vi laga din bil även om ditt försäkringsbolag inte godkänner skadan.Vi tar fram ett förmånligt pris och hjälper dig att få din bil hel igen.