SKADEANMÄLAN

SKADEANMÄLAN

 

Har olyckan varit framme?

 

Vi kanske kan hjälpa dig!

Här hittar du information om du råkat ut för skador på din bil. Anmäl kaross- och plåtskada, maskinskada eller glasskada online

Så här gör du

 

Om olyckan varit framme och du har en försäkringsskada ska du alltid börja med att anmäla skadan till det försäkringsbolag du har ditt fordon försäkrat hos. Du bör alltid kontakta ditt försäkringsbolag oavsett om du är den som vållat olyckan eller inte, lika så bör du även anmäla skadan även om skadebeloppet är lägre än den självrisk som du har på din fordonsförsäkring. Så länge inte ditt försäkringsbolag gör en utbetalning så kommer varken din försäkring eller din bonus att påverkas.

Nästa steg i ordningen är att vi tillsammans besiktigar och dokumenterar de skador som uppstått på ditt fordon. Dessa bilder och informationen kommer sedan att skickas till ditt försäkringsbolag tillsammans med en kalkyl för vad arbetet och materialet beräknas kosta. Så fort försäkringsbolaget sedan godkänt kostnadskalkylen och gett sitt godkännande för arbetet sätter vi igång med vårt arbete.

Kontakta oss

Borås Bilhandel AB Verkstadsgatan 19, 504 62, Borås

MÅN-FRE 9:00-18:00

LÖRDAGAR: 10:00-15:00

SÖNDAGAR: Enligt överrenskommelse

 

033-10 36 00